O nás

Dita Frieslová - Pešičková, DiS.

N arodila se ve znamení lva v roce 1979.Lásku ke koním projevovala od malička. Do tehdejšího JO SSM ji přivedl po dlouholetém přemlouvání tatínek Václav Pešička. Bylo to 29. srpna 1990 ve tři hodiny odpoledne na státním statku Rokycany. Od té chvíle se srdíčko rozbušilo a touha být koním nablízku nezadržitelně rostla. V roce 1993 byla činnost jezdeckého klubu na státním statku definitivně ukončena a "trosky" tehdy slavného oddílu se přesunuly do Hůrek 12 km od Rokycan. V roce 1994 byla Dita nucena opustit i zanikající oddíl v Hůrkách. Díky dobré přítelkyni nalezla své nové útočiště ve stáji manželů Valdmanových mezi Hrádkem a Mirošovem. V té době už trávila své první letní prázdniny u koní i ve vesničce Štichovice, kde našla své přátele na celý život - manžele Blažkovi a svou první klisnu - Metty.Z a nepříliš příjemných okolností opustila i stáj "na Čtrnáctce" a vydala se ke starým dobrým známým - manželům Uhlířovým. Překrásné chvíle strávila v sedle klisny Lee Mode, kterou znala od hříběte. Splnění snu se nezadržitelně blížilo. V roce 1998 odjela do Mnichova za zaměstnáním. 1.3. 1999 se stala majitelkou své první klisny Metty. ( Dita.F. vystudovala všeobecné gymnázium, vyšší zdravotnickou školu - obor diplomovaný fyzioterapeut, kurz hiporehabilitace při IDVZP Brno).

V   letech 1997 - 2002 se účastnila národních výstav pro velšské pony a koně jako stewardka a tlumočnice. Od roku 2003 působila na výstavách welsh pony a cob jako hlasatelka. Na organizaci výstav pro velšská a jiná plemena pony a koní se podílí nepřetržitě od roku 1997. Zajišťuje reklamu v periodikách a rozhlasu pro hřebčín Trawel Štichovice. Je pravidelnou dopisovatelkou pro časopisy : Jezdectví, Já mám koně, Svět koní, Koně a Hříbata, Fauna, Prokoně. Pracovala v Rokycanské nemocnici,a.s. a v kosmetickém studiu ( relaxační masáže) jako fyzioterapeutka. Od roku 2001 organizuje dvakrát do roka akce s koňmi na Rokycansku ( Den koní a Hubertova jízda). V září 2003 porodila syna Dominika.V červenci 2009 porodila syna Denise.Zvláštní poděkování: manželovi Janu Frieslovi za velkou lásku, tatínkovi a mamince za celoživotní podporu

Ing. Jan Friesl

S e svojí pozdější manželkou se seznámil roku 1999. Při stavbě stáje Pod Kotlem podal svou pomocnou ruku. Stal se v roce 2001 sponzorem klisny Meghan. V dubnu 2003 se účastnil pohádkové svatby v Manětíně v roli ženicha. Pracuje jako výrobní ředitel v zahraniční firmě pro automobilový průmysl. Od roku 2002 pracuje na výstavách welsh pony a cob v ČR jako steward a tlumočník. Podílí se na organizaci národních výstav pořádaných SCHWPC. Zajišťuje několikrát ročně přepravu koní nejen ze stáje Pod Kotlem na nejrůznější akce.

Diane Frieslová

V   neděli 10. 2. 2013 se mi ve 12. 10 hodin (po vycházce s koňmi na volno po zasněženém poli) narodila v rodném městě vymodlená dcera. Můj splněný sen, vyrovnanost v duši, radost v srdci, krásné a zdravé děvčátko… Dala jsem jí vznešené, tak trochu princeznovské jméno – Diane (francouzská podoba jména Diana). Vzduch ve stáji dýchala už v prvních týdnech života. Ještě neuměla sama sedět a už ji do sedla klisny Meghan posadil její pyšný otec Honza. Od jednoho a půl roku se začala vozit na hřbetě úžasného ponyho Trawel Athose, který se u nás v rodině dědí jako rodinný poklad a věčný svatební dar manželů Blažkových z dítěte na dítě. Zda v jejím srdci přebývá upřímná láska ke koním zděděná po mě- šťastné matce se teprve uvidí. Už teď je ale jisté, že je Diane pro mě odměnou za oběti, které jsem v minulosti v otázce koní a jezdecké kariéry (včetně pořadatelství Hubertovy jízdy) udělala a já se stala díky jejímu narození jednou z mála vyvolených matek, kterým bylo přáno mít více potomků s jedním jediným milovaným mužem a navíc potomky obou pohlaví!
Denis Friesl

N arodil se v sobotu 18.7.2009 v 17.20 v Rokycanech. Syn, kterého jsem dostala od boha za odměnu! Poprvé u koní (prospal v kočárku) ve věku 3 týdnů, pokřtěn v kostele v Rokycanech, kmotrem dědeček Václav a kamarád Zdeněk.První svezení na poníkovi v sedle před bráškou v jednom roce. Sluníčko, které dělá všem na zemi jen radost.
Dominik Friesl

N arodil se v září 2003 s porodní váhou 2 100 g. Na koni seděl poprvé v osmi měsících. Od dvou let jezdí sám na poníkovi Trawel Athos a velkých koních. Navštěvuje prvním rokem základní školu. Je největším pokladem manželů Frieslových.
METTY

M etty - klisna, ryzka s odznaky, český teplokrevník. Narozena 29.4. 1993 ve Štichovicích, okres Plzeň - sever.Z matky Mirka, po otci Przedswit XIII - 54. Přivezena do Rokycan 15.6. 1998 - stáj v Borku u manželů Kadlecových. V květnu 1999 přestěhována do stáje v Holoubkově, kde dala v červenci 2000 své první hříbě, klisnu Meghan. Metty je snadno jezditelná klisna s dobrým charakterem, jednou se účastnila i parkurových závodů, jinak se každoročně účastní Hubertových jízd, při kterých běží v čele jezdeckého lotu. V současné době je využívána k rekreačnímu ježdění pokročilých jezdců a k výcviku začátečníků na lonži. Je koněm vhodným pro hipoterapii.

Z vláštní znak : ŽRAVOST !MEGHAN

M eghan - klisna, ryzka s odznaky, welsh part -bred. Narozena 20.7.2000 v Holoubkově, od půl roka odstavena do stáda mladých koní ve Štichovicích, obsednuta ve třech letech, účastní se taktéž Hubertových jízd na konci jezdecké sezóny a slouží k rekreačnímu ježdění zkušených jezdců a hipoterapii. Od roku 2001 reprezentuje velice úspěšně na národních i regionálních výstavách pro velšské koně a pony naši stáj Pod Kotlem.S eznam výstavních úspěchů klisny:


P o dvou nezdařilých pokusech o odchování potomka této jedinečné klisny jsem se rozhodla, najít pro tuto klisnu jiné využití než v odchovu hříbat. Pro svůj vytříbený pohyb je silným želízkem v oboru hipoterapie a pohodlných jízdách na jízdárně i v terénu.Klisna je též dobrá skokanka přes přírodní překážky. Přestože klisna Meghan byla ve svých čtyřech letech zapsána na svodu klisen do hlavní plemenné knihy a získala v celkovém hodnocení známku číslo "8", budou se její příznivci muset smířit s tím, že její krev už nebude nikdy více dál předávána na potomstvo.

Z vláštní znak : VYSOKÉ SEBEVĚDOMÍ , ČUMIVOST NA VŠE !


TRAWEL ATHOS

T rawel Athos - valach, prokvetlý ryzák, welsh mountain pony. Narozen na jaře roku 2002 ve Štichovicích v hřebčíně Trawel. V dubnu 2003 se stal svatebním darem novomanželům Frieslovým. První výstavní úspěch získal v témže roce na srpnové výstavě v Manětíně, 3. místo ve třídě mladých koní. V roce 2005 byl po účasti na výstavě ve Valči převezen už jako valach do Rokycan, ke klisnám Metty a Meghan. V roce 2006 byl obsednut Miluškou Ježkovou a v roce 2007 se účastnil s touto mladou jezdkyní sportovních soutěží na národní výstavě v Plasích, kde získal tentýž den i svůj první titul šampiona kategorie valachů. Na konci října 2007 se stal nejmladším a nejmenším účastníkem 6. Hubertovy jízdy na Rokycansku, překonal na lesní cestě i překážku (břízu) o výšce 80 cm. V roce 2008 chodil pod sedlem s Terezkou Petříčkovou, s níž se účastnil i sportovních soutěží v Plasích, kde obsadili společně 2. místo v soutěži slalom a pět parkurových překážek (50 cm) bezchybně překonali i v parkurové soutěži. V roce 2008 se Athos zároveň stal i držitelem již druhého titulu šampiona valachů národní výstavy pro welsh pony a coby.Na podzim roku 2008 se v roli "lišky" účastnil s Terezou P.i Hubertovy jízdy na Rokycansku, kdy hrdě uháněl s náskokem velkým koním. Atík bez problému unese i dospělého člověka.Jeho současnými jezdci, kteří si ho zamilovali a zahájili na něm svoji sportovní jezdeckou kariéru, jsou osmiletá Adélka Černá a sedmiletý Dominik Friesl. Athos vozí ochotně s madly děti ve věku od dvou let po celé odpoledne ve svátečním Dnu koní. Je milovaným jezdeckým poníkem a němým kamarádem dětí.V roce 2009 se stal vicešampionem kategorie welsh mountain pony na národní výstavě a o rok později 2010 zvítězil na XIV. národní výstavě v Plasích ve třídě klisen a valachů tříletých a starších. Navíc se v roce 2010 poprvé účastnil s Dominikem kvalitně obsazené výstavní soutěže LeAD Rein, kterou vyhráli.

Z vláštní znak : Malý vzrůstem, velký duchem !