Akce

S táj Pod Kotlem byla po devět let každoročně pořadatelem dvou akcí s koníky.Od roku 2012 pořádáme z časových důvodů pouze jednu veřejnou akci. První akce pod názvem Den Koní se koná vždy poslední neděli v měsíci květnu. Na programu je především svezení dětí na koních (někdy i ve vozíčku), prohlídka získaných trofejí z výstav a fotoalbumů stáje a soutěže pro děti o věcné ceny (malířská soutěž, soutěž ve sbírání koňských koblížků či soutěž v hodu na cíl). Den koní se koná vždy od tří hodin odpoledních přímo ve výběhu pod Kotlem a každoročně jej navštíví až sto dětí a jejich rodičů. Pro návštěvníky dne je připraveno i malé občerstvení. Pro oslavence - koně jsou vítány dětmi donesené pamlsky jako mrkev či jablka. Je možno si zakoupit i nějaký malý suvenýr na památku Dne koní pod Kotlem.


9 .   D E N   K O N Í    2 0 1 1

podporovala

P I V N I C E


" U   C H M E L Í Ř Ů "


D ruhou akcí pořádanou týmem stáje Pod Kotlem byla podzimní Hubertova jízda na Rokycansku. Konala se vždy poslední sobotu v měsíci říjnu. Jednalo se o přátelské setkání jezdců na koních se všemi tradicemi Hubertových jízd konaných v naší zemi (Vyjížďka jezdeckého lotu včele za masterem po stopě "lišky" s přírodními překážkami v anglickém stylu). Navíc volba diváků o nejupravenější jezdeckou dvojici, hledání schovaného liščího ohonu, ohodnocení jezdců, kteří s koňmi přijeli do Rokycan z největší dálky a předání odměny nejpočetnější jezdecké equipě !!! Zahájení Hubertovy jízdy se konalo na louce Pod Kotlem u silnice na Veselou, kde v současné době probíhá výstavba obchvatu Rokycany- Hrádek. Zakončení probíhalo v odpoledních hodinách ve výběhu stáje Pod Kotlem s občerstvením všech účastníků jízdy, vyhodnocením soutěží a svezením dětí na koních. Akci navštívilo každoročně několik desítek diváků a okolo 18-ti jezdců na koních.Při posledním ročníku (2011) se dokonce sešlo 30 jezdců na koních ! Slavnostní den na počest sv. Huberta (patrona myslivců) a k zakončení jezdecké sezóny příslušného roku pokračoval i ve večerních hodinách a sice zhodnocením akce a soudem jezdců - hříšníků v místní rokycanské pivnici.

Závěrečná 9. Hubertova jízda na Rokycansku se konala v sobotu 29. 10. 2011 od 11 hodin. Nejen já na ni budu vzpomínat vždy s radostí a vděkem, že se dobře vydařila.Mým přáním zůstává navázání dalšími ročníky na tradici rokycanských Hubertových jízd nového tisíciletí (ve druhé polovině dvacátého století je pořádal JO SSM při státním statku v Rokycanech) pod vedením nových, mladších, šikovnějších organizátorů, nezatížených natolik rodičovskými povinnostmi jako jsem já. Hodně zdaru !


S táj Pod Kotlem nabízí svým návštěvníkům po předchozí telefonické domluvě (viz kontakt) od července 2013 pouze v omezeném počtu:


Případné příspěvky na krmení pro koně po dohodě s majitelem na místě.

K ontakt na nás naleznete pod odkazem KONTAKT.